#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس از دستگیری ۵ شکارچی غیر مجاز در پناهگاه حیات وحش نایبندان خبر داد.

 

تقی زاده گفت: ۵ شکارچی غیر بومی که از یکی از شهرستان‌های مجاور، وارد زیستگاه‌های حیات وحش پناهگاه حیات وحش نایبندان شده بودند با پیگیری و ردزنی محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست و همکاری و حمایت نیروی انتظامی متوقف شدند.

او گفت: هرگونه رفت و شد در داخل پناهگاه حیات وحش باید با هماهنگی صورت بگیرد حال آنکه بنا به گزارش یکی از همیاران افتخاری، این پنج نفر با یک قبضه سلاح گلوله زنی ۲۷۰ و ۶ فشنگ مربوطه و ۲ پوکه و یک قبضه سلاح ساچمه زنی کالیبر ۱۲ و ۶ فشنگ مربوطه، یک عدد دوربین چشمی روسی، یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور، وارد یکی از بهترین زیستگاه‌های قوچ و میش منطقه شده بودند.

تقی زاده گفت: محیط بانان با همکاری نیروی انتظامی، با بررسی موضوع و ردزنی در منطقه پس از ۲۴ ساعت موفق به پیدا کردن محل استقرار شکارچیان شده و ضمن اخذ کلیه وسایل و تجهیزات مرتبط با شکار غیرمجاز، صورت جلسه تخلف تحت عنوان شروع به شکار تنظیم و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان ارسال شد.