#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔸مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از غیر فعال شدن تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی غیر متناظر با پرونده مالیاتی خبر داد.

جعفر احسانی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی برای دستگاه‌های کارتخوان بانکی غیر متناظر با امور مالیاتی غیرفعال می‌شونداجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تسهیل در انجام فرایند‌های مالیاتی نام نویسی و اتصال دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های اینترنتی، ضمن اخذ اطلاعات همه ابزار پرداخت‌ها شامل دستگاه‌های pos و درگاه‌های اینترنتی از بانک مرکزی امکان مشاهده و ویرایش اطلاعات را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک را فراهم کرده است.
وی افزود: بر این اساس ضرورت دارد مودیان مالیاتی در هر چه زودتر با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی (www.my.tax.gov.ir) بخش پایانه‌های فروش اطلاعات مربوطه را مشاهده کرده و نسبت به الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود به پرونده‌های موجود یا ایجاد پرونده جدید و یا درخواست غیرفعال سازی دستگاه‌های مطروحه اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم سازمان امور مالیاتی کشور افزایش شفاف‌سازی فضای اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده از بستر‌های پرداخت الکترونیک است تقاضا می‌کنیم از ارائه دستگاه کارتخوان به غیر به هر نحو و یا استفاده از دستگاه مربوط به سایرین خودداری شود.