سرپرست شهرداری بیرجند گفت: شهرداری در نظر دارد نسبت به ساماندهی دستفروشان سطح شهر در بازار مسافر بیرجند برابر دستورات اخذ شده از مقام قضایی با همکاری اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی و اداره امور گذرنامه نیروی انتظامی اقدام کند.

علی عدل، امروز شنبه ۱۳ شهریور، در نشست شهرداری افزود: با ساماندهی دستفروشان، جای آنها ثابت می‌ماند و از فضای بلااستفاده به شکلی مناسب استفاده می‌شود ضمن اینکه فضای پیاده‌روها هم برای تردد شهروندان آزادتر می‌شود.

، وی گفت: به استناد تبصره ۶ از ماده ۹۶ قانون شهرداری، اراضی، کوچه‌ها، میدان‌ها، خیابان‌ها و معابر عمومی در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است.

سرپرست شهرداری بیرجند اظهار کرد: در طرح ساماندهی دستفروشان، منافع شهروندان و دستفروشان در نظر گرفته شده است و شهروندان با اعتماد بیشتری از آنان خرید می‌کنند.

وی گفت: یکی از مهمترین اهداف اجرای طرح ساماندهی دستفروشان آزادسازی معابر شهری است و اولویت کار سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری بیرجند در اجرای این طرح، مکان‌یابی و برپایی بازارهای موقت با محیطی مناسب برای دستفروشان و خریداران است.

عدل با اشاره به آماده کردن زیرساخت‌های لازم در بلوار مسافر شهر بیرجند بیان کرد: ایجاد سامانه‌ای برای ساماندهی دستفروشان و ساختارمند کردن آنان از اولویت‌های شهرداری بیرجند است.

وی افزود: تمامی متقاضیانی که قصد دارند در شهر بیرجند دستفروشی کنند، باید به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی واقع در مفتح ۳۴ مراجعه و نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام کنند در غیر این صورت با هماهنگی تیم مشترک ضمن اخطار نسبت به جمع‌ آوری اقدام خواهد شد.