مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در جمع اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان نهبندان گفت: در گام دوم انقلاب باید جهاد امید آفرینی مورد توجه ویژه اهل فرهنگ، هنر و رسانه باشد.

در جمع اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان نهبندان ضمن تبریک روز دانشجو، بیان کرد: تفکر دانشجویی، تفکری ضد آمریکایی و ضد استکباری است؛ چراکه آمریکا زیاده خواه بوده و به حقوق و منافع دیگران تعرض می کند.

وی با اشاره به رسالت های فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: آنچه که در دولت سیزدهم و استان شکل گرفته، حرکت تحولی در بدنه ارشاد اسلامی بوده که تاکنون در این راستا اقدامات زیادی انجام شده است.

فرخنده با بیان اینکه تمام برنامه ها در سطح جامعه باید همراه با تولید نشاط و امید باشد، اظهار کرد: شکل گیری دورهمی ها، تیم های اندیشه ورز و ارائه طرح تحولی راهکار برون رفت از مشکلات فرهنگی و هنری است.

وی با بیان اینکه باید در اجرای برنامه های فرهنگی به مناطق روستایی و محروم توجه ویژه شود؛ اظهار کرد: امید است در برنامه های دهه فجر شاهد گروه های ترکیبی مختلف هنری در مناطق مختلف نهبندان باشیم.

فرخنده با بیان اینکه باید از ظرفیت نیروهای مستعد با نگاه انقلابی و متعهد در اجرای برنامه های فرهنگی استفاده شود؛ افزود: خواستاریم مردم پایه شدن برنامه ها با تمرکز بر ظرفیت جوانان مد نظر قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان خواستار معرفی مفاخر شهرستان نهبندان با قلم هنر و رسانه، فعال شدن انجمن ها، موسسه ها و آموزشگاه های هنری شد و گفت: هنر می تواند در حوزه آیینی هم نقش آفرینی کند که می طلبد مورد توجه ویژه اهل هنر و رسانه قرار گیرد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور