تولیدات عشایر خراسان جنوبی از ابتدای  سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.

 سرپرست اداره اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی  گفت: به دلیل بارندگی‌های مناسب در اسفندماه سال گذشته و فرودین ماه امسال میزان تولیدات عشایر خراسان جنوبی ۲۷ درصد افزایش داشته است.

محمد ابراهیم ابراهیمی افزود: عشایر استان از ابتدای سال تاکنون ۳ هزار و ۹۰۰ تن شیر، ۶۰۰ تن پشم و ۳ هزار و ۶۷۰ تن گوشت قرمز تولید کردند.

وی گفت:  این میزان تولیدات ۶۵۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان عاید عشایر استان کرده است.

سرپرست اداره اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی گفت:همچنین ۲۵ درصد صنایع دستی تولیدی استان توسط بانوان  عشایر  انجام می شود .

ابراهیمی افزود : این استان  ۷ درصد عشایر کشور را به خود اختصاص داده و  از این حیث چهارمین استان عشایری کشور است.

خراسان جنوبی بیش از ۱۷ هزار خانوار عشایر  دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور