دکتر محمد دهقانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ضمن آرزوی سالی خوش برای مردم عزیز استان خراسان جنوبی گفت: یکی از روزهای پرحادثه در روزهای پایانی سال، حوادثی است که در سه شنبه شب انتهای هر سال به عنوان چهارشنبه سوری اتفاق می افتد که در آستانه ی سال جدید روزهای تلخی را برای خانواده ها رقم می زند.

▫️رئیس دانشگاه بیان داشت: برای پیشگیری از این موضوع ضروری است که خانواده ها بیشتر مراقب فرزندان خودشان باشند تا دچار این حوادث ناگوار نشوند. هر چند که همه ی بیمارستان های ما و اورژانس های ۱۱۵ آماده ارائه خدمت به مردم عزیز هستند، ولی بعضی از صدماتی که ایجاد می شود جبران ناپذیر است و به هیچ عنوان نمی توان آن را بهبودی و التیام بخشید.
لذا تاکید می شود در این ایام شیوع کرونا علی الخصوص کرونای جهش یافته انگلیسی، در سه شنبه شب آخر سال مردم عزیز بیشتر مراقب خود و فرزندانشان باشند تا دچار حادثه ناگواری نشوند.