#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

تعداد بیماران کرونایی بستری در بیمارستانهای استان از ابتدای سال تاکنون در مقایسه با اسفند ماه ۹۹، ۸ برابر افزایش داشته است.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس استان گفت: در اسفند افزایش ۸ برابری بیماران کرونایی بستری در بیمارستانهای خراسان جنوبی۹۹ تعداد موارد مرگ ناشی از بیماری کرونا حدود ۹ مورد بود که این مقدار با افزایش بیش از  ۴ برابر به ۳۸ مورد از ابتدای سال تاکنون رسیده است.

شریف زاده با بیان اینکه موارد کلی بستری در بیمارستانهای استان هم از ابتدای امسال تاکنون درمقایسه با اسفند سال گذشته حدود ۳ برابر افزایش دارد افزود : تعداد موارد بستری کرونا مثبت نیز در اسفند پارسال ۲۵ مورد بود که از ابتدای امسال به ۱۹۲ نفر رسید.

وی گفت : دورهمیهای خانوادگی و مسافرتها عمده دلیل انتقال ویروس کرونا در استان است.