هزار و ۸۵۵ فقره ازدواج در دفاتر اسناد رسمی ازدواج خراسان جنوبی ثبت شد.

مدیرکل ثبت احوال استان گفت: در ۳ ماه گذشته هزار و ۲۸۷ فقره ازدواج درثبت ۱۸۵۵ فقره ازدواج در خراسان جنوبی مناطق شهری و ۵۶۸ فقره ازدواج در مناطق روستایی استان به ثبت رسید.
آقای مهرآور افزود: در این مدت بیشترین سن ازدواج مردان به ترتیب مربوط به سنین ۲۰-۲۴ سال، ۲۵-۲۹ سال و ۳۰ تا ۳۴ سال بوده که این رنج سنی در زنان به ترتیب ۱۵-۱۹ سال، ۲۰-۲۴ سال و ۲۵-۲۹ سال ثبت شده است.
وی میانگین سن ازدواج در استان را ۲۶.۸ سال عنوان کرد.
مهرآور گفت: بیشترین سن ازدواج مردان مربوط به شهرستان بیرجند با ۲۷.۵سال و کمترین سن ازدواج مربوط به شهرستان سرایان با ۲۵.۳ سال است.
وی افزود: بیشترین سن ازدواج زنان نیز به شهرستان بیرجند با ۲۹ سال و کمترین نرخ سنی به شهرستان درمیان با ۲۰.۷ سال اختصاص دارد.
اول ذی الحجه سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) است.