مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از افتتاح پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب بیرجند همزمان با سفر رئیس جمهور به استان خبر داد.

دول اول تصفیه خانه فاضلاب بیرجند با ظرفیت ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمکعب درشمارش معکوس برای افتتاح مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب بیرجند شبانه روز که جمعیت ۶۵ هزار نفر را تحت پوشش دارد از سال ۱۳۸۴ وارد مدار بهره‌برداری شد.

امامی افزود: از ابتدای سال ۱۳۹۴ عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب بیرجند آغاز شد و از اواخر سال گذشته با اعتبار ارزی معادل ۲۳ میلیون یورو از محل تسهیلات بانک توسعه و تجارت اکو به مرحله بهره برداری آزمایشی رسیده و اکنون آماده افتتاح است.

وی گفت: طرح مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بیرجند از محدود طرح‌های عمرانی برخوردار از منابع مالی بانکی بین‌المللی در سطح استان خراسان جنوبی است که دارای ظرفیت ۲۱ هزار و ۵۰۰ متر مکعب در شبانه‌روز یا ۲۵۰ لیتر بر ثانیه است و جمعیت ۱۴۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی افزود: این طرح در مرحله بهره‌برداری آزمایشی قرار گرفته به گونه‌ای که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد فاضلاب تولیدی توسط این مدول در حال تصفیه است و با استاندارد‌های مطلوب زیست محیطی، پساب آن از تصفیه‌خانه خارج می‌شود.

امامی گفت: برخورداری کل شهر بیرجند از شبکه فاضلاب، کاهش بو و افزایش ظرفیت با ارتقای مدول اول تصفیه‌خانه و استفاده از پساب در بخش‌های صنعت و معدن از برنامه‌های پیش‌رو است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور