پارسال ۷۴ حلقه چاه غیرمجاز برای جلوگیری از برداشت بی رویه آب ، در مناطق مختلف خراسان جنوبی پر و مسدود شده است.

، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: با انسداد این چاه‌ها از برداشت غیرمجاز ۱۲۴ هزار مترمکعب آب از منابع زیرزمینی جلوگیری شد.

 سید سعید پورجعفر افزود: مسدود سازی چاه‌های غیرمجاز با هدف صیانت و حفاظت از منابع آبی در دستور کار قرار داشته که مهمترین دستاورد این اقدام، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب‌های زیرزمینی است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی تأکید کرد: هرگونه حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز، ممنوع بوده و با متخلفان برخورد می شود.

وی گفت: در استان چاه غیر مجاز عمیق نداریم و چاه‌های غیرمجاز موجود عموماً در حاشیه رودخانه‌ها و به صورت دستی حفر می‌شوند که متوسط عمق آنها ۱۰ الی ۱۵ متر هستند.

پورجعفر افزود: وضعیت چاه‌های استان توسط گروه‌های گشت و بازرسی رصد و در صورت شناسایی چاه غیرمجاز پس از صدور اخطاریه‌های لازم به افراد متخلف مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

وی گفت: با توجه به وضعیت بحرانی منابع آبی استان، انسداد چاه‌های غیر مجاز با جدیت در دستور کار این شرکت قرار دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور