تهیه کننده، طراح و کارگردان این مجموعه، محمدصادق دهقانی است که در سری اول آن، پنج قسمت را تولید و آماده ی پخش کرده است‌.
«امیدبان» قصه ی آدمهایی است که در روزگار جنگ بشر با طبیعت، به مقابله با این جنگ و زنده کردن محیط زیست پرداخته اند. قصه هایی از درد و امید برای طبیعت ایران.
مجموعه ی «امیدبان» تابستان سال گذشته، در چهار منطقه از دو استان کهگیلویه و بویراحمد و فارس جلوی دوربین رفته است و در سری جدید، در دیگر مناطق کشور ادامه خواهد داشت.
محمدصادق دهقانی، پیش از این علاوه بر چندین مستند اجتماعی، مجموعه ی «دشت ممنوعه» که به تاثیر تخلیه ی روستاها بر حاشیه نشینی در ایران می پردازد و مستند سینمایی «تالان» که به غارت منابع آب زیرزمینی در نیم قرن گذشته اختصاص دارد را در زمینه ی محیط زیست، کارگردانی و پخش کرده است