مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه شرق کشور گفت: در دوران جهاد تبیین و جنگ روایت ها که در حال حاضر با آن مواجه هستیم قطعاً اسناد گذشتگان بسیار می تواند به ما کمک کند.

، مجتبی محمودی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان اظهارداشت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تلفیقی از دو مجموعه کتابخانه عمومی و مجموعه اسناد ملی که از سال ۱۳۴۹ شکل گرفته می باشد.

وی با بیان اینکه این دو بعد از انقلاب با تدبیری که اتفاق می افتد در سال ۱۳۸۱ به عنوان دو بال هویتی با یکدیگر تلفیق شدند، ادامه داد: این مجموعه در حال حاضر به عنوان مجموعه مادر کتابخانه ها و مجموعه اسنادی کشور فعالیت می کند.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه شرق کشور افزود: این مجموعه زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود.

محمودی اضافه کرد: در دوران جهاد تبیین و جنگ روایت ها که در حال حاضر با آن مواجه هستیم قطعاً اسناد گذشتگان بسیار می تواند به ما کمک کند.

وی با اشاره به اینکه سندهای گذشته که بخشی اداری و از آرشیوها و بیگانی های ادارات به دستمان می رسد و برخی از سندها در خانه های مردم بوده که قدر و ارزش آن را نمی دانند از جمله کتاب های قدیمی، کتب خطی و حتی کارنامه های اجدادی و عقدنامه های قدیمی است، افزود: رسالت اولیه این مجموعه گردآوری این اسناد است.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه شرق کشور با بیان اینکه ایجاد اعتماد در بین مردم نسبت به سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای ثبت اسناد به نام خودشان و در مراحل بعدی حفظ و نگهداری از آنها، ساماندهی اسناد و ارائه خدمات به پژوهشگران تاریخی و دیگر حوزه ها از اهداف این مجموعه است.

محمودی ادامه داد: در واقع این اسناد مواد خام انتقال تاریخ به ما بوده که برای آیندگان می تواند مؤثر و مفید باشد.

وی به بحث مفاخر اشاره کرد و گفت: بحث جدی که در این مجموعه دنبال می شود بحث زنده نگه داشتن یاد مفاخر و بزرگانی بوده که مرهون آنها هستیم و به عنوان تاریخ شفاهی با آنها مصاحبه کرده و خاطرات آنها نگاشته می شود.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور