نوشته : امیر حسین صادق پور
درخبرها امد وشنیدیم که جناب اقای استاندار در مرحله اول و گام اول اقدامات خود فرمودند که به ارامستان ها نروید و اقدام اولیه را جهت مهارکرونا به مدیران استانی خود ذکر نمودند که در اینجا فرصت را غنیمت شمردم که چند سطری را برایشان خط خطی کنم تا هم از این اقدام خوب ایشان درمهارکرونا تشکری داشته باشم وهم گفتگویی در استانه روزجهانی معلولین به سبک نوشتار خدمتشان داشته باشم
جناب اقای ملانوری استاندار معزز خراسان جنوبی ضمن عرض خوش امدگویی خدمت حضرتعالی اینک در این برهه از زمان افتخارخدمت به مردم نجیب و پاک سرشت خراسان جنوبی را دریافت نموده ایدوبعنوان نماینده عالی دولت تدبیر وامیدکمرهمت بسته وباشعار زیبای تدبیر ، توسعه ،تلاش پادر خطه شهیدپروراستان خراسان جنوبی به جهت خدمت به مردم رنج کشیده این دیار نهاده اید بعنوان عضو کوچکی از جامعه معلولین و رسانه ای خراسان جنوبی باید بگویم که شعار بسیار زیبا و قشنگی انتخاب نموده ایدو در همینجا برای جنابعالی و تیم کاریتان ارزوی توفیق خدمتی در خور شان مردم این استان را دارم وارزوی ماندگاری و سربلندی شما حداقل تا پایان این دولت رادارم و به عنوان عضو کوچکی ازجامعه قلم زنان خراسان جنوبی و به نمایندگی از تمام‌معلولین این استان از جنابعالی تقاضادارم تا در اسرع وقت‌،وقت و زمانی را معین فرمایید به جهت گفتگوی بی واسطه با معلولین وخانواده های رنج کشیده انان معین و پای درد ودل انها نیز بنشنینید و از معلولین و خانواده های انان هم در کارهایتان نظربخواهیدویاباتوجه به الزام مدیران دولت ازحضرتعالی خواهشمندم جنابعالی هم از میان معلولین‌تحصیل کرده این استان که کم هم نیستندمشاوری در امور معلولین برای تحقق بخشیدن به اهداف انها برگزیده تا هم با دغدعه ومشکلات انان در سطح استان اگاه شوید وهم بذر امید را با توجه به بند اخر شعارزیبایتان در دل این فرشتگان روی زمین بکارید زیرا خدمت به خلق در همه جای عالم در ابتدا باهمین سه حرف تدبیر و توسعه و تلاش معنا میشود و این سه حرف هم جز هم فکری و همدلی باهمه اقشار وهمه مردم استان که معلولین هم جزیی از این جامعه و استان هستند تداعی نخواهد شد در پایان ارزوی توفیق برای شما وتیم کاریتان را از خداوندمنان خواهانم بااحترام امیرحسین صادقپور خبرنگارومعلول جسمی و حرکتی