#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

♦️طی ۲۴ساعـت گذشـته، ۱۷۰ آزمایش جدید کرونا انجام شده، از این تعداد نمونه ۶۷ بیمار مـثبت جدید شناسایی شده است که مجموع مبتلابان استان به ۱۳۹۷۹ نفر رسید.

🔶افراد مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:

🔻 بیــرجند ۱۹ نفر
🔻قاین ۱۰ نفر
🔻 نهـبندان ۸ نفر
🔻 درمــیان ۸ نفر
🔻 زیرکوه ۶ نفر
🔻 زیرکوه ۶ نفر
🔻 طبس ۵ نفر
🔻 فردوس ۴ نفر
🔻 خوســف ۳ نفر
❌ #سربیشه ۲ نفر
🔻 سرایان ۲ نفر
🔻 بشـــرویه ۰ نفر

⚫️ متاسفانه طی ۲۴ساعت گذشته با ۴ مورد فوتی جدید کل آمار فوتی استان ۶۷۰ مورد رسید .

🔳 فوت شدگان جدید به تفکیک منطقه

▪️ ۱ مورد طبس
▪️ ۱ مورد بیرجند
▪️ ۱ مورد قائن
▪️ ۱ مورد خوسف