مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با دبیر قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیاء(عج) استان پیرامون مسائل فرهنگی استان خراسان جنوبی دیدار و گفت و گو کرد.
، علی فرخنده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با حسین پور، دبیر قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیاء(عج) خراسان جنوبی دیدار و پیرامون مسائل فرهنگی استان به گفت و گو پرداخت.
فرخنده در این دیدار با بیان اینکه در حوزه شناسایی استعداد های جدید در حوزه فرهنگ و توانمند سازی آن ها باید گام های بیشتری برداشته شود؛ اظهار کرد: اقدامات فرهنگی باید به صورت تشکیلاتی و قرارگاهی انجام شود تا دارای خروجی مطلوبی باشد.
وی در این دیدار گفت: آمادگی داریم برای افرادی که دغدغه کار فرهنگی داشته و تمایل دارند کاری فاخر در حیطه مسائل انقلابی ارائه دهند؛ بستر قانونی را فراهم کنیم.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور