۲ شهر استان از وضعیت قرمز خارج شدند

🔺بر اساس آخرین به روز رسانی ها، در حال حاضر بیرجند و سه شهر دیگر در خراسان جنوبی در وضعیت نارنجی قرار گرفته اند.

🟧نارنجی: بیرجند، سرایان، فردوس، نهبندان

🟨زرد: بشرویه،خوسف، درمیان، زیرکوه،سربیشه، طبس، قائنات،

🟥 🟦 در حال حاضر هیچ شهری از استان در وضعیت قرمز و آبی قرار ندارد.

#تداوم_رعایت_شیوه_نامه_های_بهداشتی

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور