نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان این که بالاترین فرهنگ ، فرهنگ اسلامی است، اضافه کرد: در تمامی برنامه های فرهنگی و هنری ، همانند تئاتر و فیلم باید فرهنگ اسلامی را در جامعه ترویج داد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حوزه وظیفه مهمی بر عهده دارد.
 خسروی در دیدار با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، عنوان کرد: فرهنگ مطابق نظر علامه محمد تقی جعفری ۲ هزار و ۵۰۰ تعریف دارد اما هر آنچه که از دست ما بر می آید را باید انجام داد.
وی با بیان این که بالاترین فرهنگ ، فرهنگ اسلامی است، اضافه کرد: در تمامی برنامه های فرهنگی و هنری ، همانند تئاتر و فیلم باید فرهنگ اسلامی را در جامعه ترویج داد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حوزه وظیفه مهمی بر عهده دارد.
 نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که پیگیر تخصیص اعتبارات برای دستگاه های اجرایی هستیم، تصریح کرد: اولویت تکمیل پروژه های نیمه تمام است، این مجموعه نیز با دریافت اعتبارات ، ابتدا پروژه های نیمه تمام خود را تکمیل کند.
خسروی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که تخصیص اعتبارات منوط به پیگیری های مکرر و مستمر است ، عنوان کرد: در این مجموعه فردی را موظف کنید تا به طور مداوم پیگیر این اعتبارات از سوی ما و از وزارتخانه باشد.
وی خاطرنشان کرد: میزان اعتبار درخواستی برای تکمیل پروژه ها را به صورت مکتوب ، جداگانه و مستدل در اختیار ما جهت پیگیری قرار دهید.
وی در پایان درخواست کرد: در توزیع امکانات فرهنگی و هنری ، عدالت را در سطح شهر و استان رعایت کنید.