رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی صبح امروز از طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی با محکومان و متهمان زندان نهبندان ارتباط تصویری برقرار و به مشکلات آنان رسیدگی کرد.

، حجت الاسلام حمیدی در این ارتباط زنده با زندانیان زندان نهبندان به صورت جداگانه گفتگو کرد و در جریان وضع آنان قرار گرفت و به درخواست‌های آنان رسیدگی کرد.
بیشترین تقاضای زندانیان درخواست عفو و بخشودگی بود که رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از رئیس زندان شهرسان نهبندان خواست تا شرح اقدامات و فعالیت‌های زندانیان در زندان و نحوه رفتار و کردار آنان ارائه شود تا واجدین شرایط عفو و مرخصی در کمیسیون عفو مطرح شود و وفق مقررات و قوانین اقدام شایسته صورت پذیرد.
در این ارتباط بر رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در زندان نهبندان تاکید شد.
دستورالعمل پایش و غربالگری زندانیان در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان و بررسی شرایط و وضعیت زندان‌ها توسط رئیس قوه قضائیه به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده که استان خراسان جنوبی نسبت به این طرح اقدامات مطلوبی را انجام داده و بسیاری از زندانیان واجد شرایط را آزاد و یا با مرخصی آنان موافقت کرد.