کشت پیاز زعفران در اراضی کشاورزی خراسان جنوبی آغاز شد.

 مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان  گفت: امسال کشت طلای سرخ در اراضی کشاورزی استان در حالی آغاز شده که امسال ۲۵۰ تا ۳۰۰ هکتار به سطح زیرکشت استان افزوده می‌شود.

رضایی سطح زیرکشت زعفران در استان را ۱۷ هزار و ۱۵۲ هکتار اعلام کرد و افزود: بیشترین سطح زیرکشت زعفران استان با ۵ هزار و ۸۸ هکتار به شهرستان قاین اختصاص دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تعداد بهره برداران کشت زعفران در استان را ۳۸ هزار و ۲۸۲ نفر اعلام کرد.

وی گفت: کشت زعفران با توجه به اقلیم و شرایط آبی و هوایی هر شهرستان، تا پایان شهریور در استان ادامه دارد.

رضایی افزود: برداشت گل زعفران در خراسان جنوبی اواخر مهر آغاز می‌شود و تا اواسط آذر ادامه دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: خراسان جنوبی از نظر کیفیت زعفران در رتبه اول کشور و از نظر تولید در رتبه دوم کشور قرار دارد.

پارسال ۷۰ تُن زعفران از اراضی زیرکشت این محصول در خراسان جنوبی برداشت شد.