۱۰۶۷ سرباز در قالب طرح ملی «سرباز مهارت» در آبان امسال در خراسان جنوبی آموزش دیدند.

 معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: در قالب طرح سرباز مهارت آموزش ۱۰۶۷ سرباز در طرح «سرباز مهارت» خراسان جنوبی۱۰۶۷ سرباز نیرو‌های مسلح استان (ارتش و نیروی انتظامی) دوره‌های مهارت‌های عمومی کارآفرینی ، اشتغال و مهارت‌های زندگی را به همت جهاددانشگاهی استان در آبان فرا گرفتند.

مجتبی ابراهیمی افزود: فاز سوم این طرح از اردیبهشت ۱۴۰۰ در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای شروع این طرح در سال ۱۴۰۰  تاکنون بیش از ۶۰۰۰ سرباز از دوره‌های طرح سرباز مهارت بهره‌مند شده اند، گفت: این طرح تا پایان سال با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح ، اداره کل ورزش و جوانان و جهاددانشگاهی استان اجرا می شود.