رادیو خراسان جنوبی در دومین جشنواره ملی “آیین سخن ” تندیس و لوح افتخار دریافت کرد.

” مسابقه رادیویی”کلیژدک” ساخته فاطمه حسینی فر با موضوع آشنایی با واژگان اصیل ادبیات محلی در دومین جشنواره ملی آیین سخن و در رقابت با سایر برنامه های رادیویی ملی و سراسر موفق به دریافت تندیس و لوح افتخار جشنواره شد.

نمایش رادیویی “سمنگان ” به تهیه کنندگی هانیه پیرامی با موضوع ادبیات مقاومت و اشتراکات ادبی بین ایران و افغانستان و میزگرد رادیویی ” سایه روشن ” ساخته محمد حسین اشرف زاده از دیگر آثار رادیو خراسان جنوبی که نامزد دریافت جایزه بودند.

برنامه‌های رادیو خراسان جنوبی برای کسب این افتخارات با بیش از هزار برنامه ی دیگر از شبکه‌های ملی و سراسری رقابت کردند.

اختتامیه دومین جشنواره ملی “آیین سخن ” با هدف نگهبانی از زبان، خط و ادبیات فارسی روز دوشنبه ۱۲ تیر در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور