نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس از میسر شدن پذیرش دانشجو در مجتمع آموزش عالی سلامت نهبندان در سال تحصیلی جدید خبر داد.

، نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با اعلام پذیرش دانشجو برای مجتمع آموزش عالی سلامت نهبنداناین خبر گفت: در طول یک سال گذشته با وجود نگاه موجود در کشور برای جلوگیری از گسترش فضا‌های آموزشی و محدود کردن آن، پیگیری‌های فراوانی برای توسعه امر آموزش در شهرستان‌های حوزه انتخابیه و حتی استان انجام شد.
نخعی افزود: پیرو تلاش‌های صورت گرفته و در نتیجه شروع فعالیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای نهبندان در سال گذشته، امسال فعالیت مجتمع آموزش سلامت در حوزه علوم پزشکی را در این شهرستان شاهد خواهیم بود.
وی گفت: برنامه‌های بسیار خوبی در راستای توسعه آموزش برای شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در حال پیگیری است.