مدال برنز پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور، در حیطه همگرایی علوم پایه به دانشجوی دانشگاه رسید.

 فرزاد فایده دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مرحله کشوری این المپیاد که در تهران برگزار شد، موفق به کسب مدال برنز در حیطه همگرایی علوم پایه شد.

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در اختتامیه پانزدهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور گفت: اساسی ترین حوزه آموزش بر عهده “اساتید” است و مهمترین اقدام هر دانشگاهی نیز “دانشجوپروری” است.

دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت نیز با اشاره به ۲۵۰۰ نفر شرکت کننده در این المپیاد که ۳۰۰ نفر نیز به مرحله نهایی راه یافتند، گفت: در وزارت بهداشت برنامه ریزی برای ساماندهی و سازماندهی نخبگان شروع شده است.

گفتنی است، ۳۰۰ دانشجوی راه یافته به پانزدهمین دوره المپیاد علمی علوم پزشکی در حیطه‌های استدلال بالینی، کارآفرینی و کسب وکارهای فناورانه، حیطه گروهی همگرایی علوم پایه، مدیریت نظام آموزش و سلامت، با یکدیگر به رقابت پرداختند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور