دادگاه عمومی بخش مرزی درح شهرستان سربیشه، اولین دادگاه تمام الکترونیک قضایی کشور است.

رئیس کل دادگستری استان در بازدید از این دادگاه گفت: دادگاه قضایی درح وجود اینکه هنوز مدت زیادی از تاسیس آن نگذشته است، اما در نوع خود جزو دادگاه‌های نمونه کشور به لحاظ دادرسی صددرصدی الکترونیک به پرونده‌های قضایی است و در این دادگاه هیچ پرونده فیزیکی وجود ندارد.

حجت الاسلام حمیدی افزود: با توجه به اینکه الکترونیکی کردن پرونده‌های قضایی از سیاست‌های قوه قضائیه است امیدواریم با ایجاد زیرساخت‌های بیشتر در خراسان جنوبی، این روند افزایش یابد و در سایر حوزه‌های قضایی استان نیز دادرسی الکترونیکی که همان دادرسی هوشمند است، اجرایی شود.

وی کاهش بسیاری از هزینه ها، تسریع در روند رسیدگی و همچنین نظارت بیشتر بر پرونده‌ها را از مزایای دادرسی الکترونیک دانست.