معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: عملیات اجرایی خط انتقال آب از دریای عمان در محدوده شهرستان قاینات و حوزه سرزمینی خراسان جنوبی توسط پیمانکار آغاز شده است.

علیرضا عباس‌زاده  افزود: طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به شرق کشور از جمله طرح‌های کلان تعریف شده برای تامین بخشی از کسری آب این منطقه است که به جد در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه انتقال آب از دریای عمان یکی از گزینه‌های تامین آب استان خراسان جنوبی است گفت: طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور با کاربری صنعتی در حال اجراست که در مرحله نخست فقط برای استان سیستان و بلوچستان، کاربری مصرف شرب نیز برای آن تعریف شده‌ است.

معاون استاندار خراسان جنوبی از آغاز عملیات اجرایی شیرین‌سازی و انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور و برای استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی خبر داد و افزود: افق اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان برای خراسان جنوبی تا سال ۱۴۰۴ تعریف شده است.

اختصاص ۶۰ میلیون مترمکعب آب برای خراسان جنوبی

وی خاطرنشان کرد: در افق این طرح ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب به سیستان و بلوچستان، ۶۰ میلیون مترمکعب برای مصارف صنعت و خدمات به خراسان جنوبی و ۱۲۰ میلیون مترمکعب نیز برای مصارف صنعت و خدمات به خراسان رضوی اختصاص می‌یابد.

عباس‌زاده با اشاره به بحران کم‌آبی در خراسان جنوبی و کاهش منابع تجدیدناپذیر آب استان گفت: تامین آب پایدار برای خراسان جنوبی با توجه به خشکسالی‌های شدید یک ضرورت است و با اجرای طرح‌های انتقال آب از دریای عمان، بازتخصیص آب و بازچرخانی آن، نیاز آبی در بخش صنعت به‌صورت پایدار تامین خواهد شد.

وی بیان کرد: اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان و خط شماره ۲ انتقال آب از خلیج فارس یعنی اجرای خط انتقال برای استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی برعهده شرکت تامین آب صنایع و معادن “ایمواسکو” است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: اجرای هر ۲ خط انتقال آب به استان برعهده شرکت تامین آب صنایع و معادن “ایمواسکو” است و پیمانکار انتقال آب پایدار به خراسان جنوبی از ۲ دریای مختلف خلیج فارس و عمان را برعهده دارد.

به هم رسیدن ۲ خط انتقال در مرز خراسان جنوبی و خراسان رضوی

وی افزود: خط انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس در مرز خراسان جنوبی و خراسان رضوی در منطقه قاینات و سنگان خواف به هم می‌رسند و احتمال دارد که از این مسیر در قالب یک خط اصلی یا ۲ خط مجزا به خراسان رضوی منتقل شود.

عباس‌زاده گفت: این ۲ خط اصلی انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس در محدوده ۲ استان و محلی که باید با یکدیگر تلاقی شوند، ۲۰ کیلومتر اشتراک دارند و تاکنون در این منطقه عملیات اجرایی لوله‌گذاری طرح انتقال آب در حد فاصل قاینات خراسان جنوبی به سنگان خواف در خراسان رضوی آغاز شده است.

وی اظهار داشت: همزمان با اجرای طرح انتقال از دریای عمان، طرح انتقال آب از خلیج فارس باز هم با اولویت مصرف در بخش صنایع برای استان دنبال می‌شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: خط اصلی انتقال آب از خلیج فارس به سمت رفسنجان در استان کرمان تعریف و اجرایی شده است و از کرمان سه خط برای استان‌های اصفهان، یزد، خراسان‌ جنوبی و خراسان رضوی در نظر گرفته شده که خط شماره ۲ برای تامین آب استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور