با توجه به کاهش شدید نزولات جوی و خشکسالی شدید در استان ، امسال مزارع کشت دیم گندم با خسارت ۱۰۰ درصدی و مزارع کشت آبی گندم نیز با خسارت ۳۰ درصدی مواجه هستند.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان گفت : امسال مجموع سطح زیر کشت گندم در خسارت ۱۰۰ درصدی خشکسالی به کشت دیم گندماستان ۲۳ هزار و ۷۶۳ هکتار است که ۱۸ هزار و ۶۵ هکتار آن کشت آبی است و حدود ۵ هزار و ۶۹۸ هکتار آن به کشت دیم اختصاص یافته است.
حسینی در خصوص خسارت خشکسالی به مزارع گندم افزود : با توجه به کاهش نزولات جوی مزارع دیم گندم با خسارت صد درصدی  و مزارع آبی گندم نیز با خسارتی بالای ۳۰ درصد در تولید مواجه هستند.
وی تصریح کرد : در کنار خسارات مستقیم خشکسالی که ناشی از کاهش بارندگی است، خشکسالی اثرات غیر مستقیمی مثل بالا آمدن شوری به سطح خاک و افزایش حمله آفات به مزارع گندم نیز در پی دارد.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان با تشریح این وضعیت ادامه داد: امسال کشت دیم بسیار محدود است و محصول گندم دیم نیز یا قابل بهره برداری نبوده و یا تنها به عنوان علوفه دام قابلیت استفاده خواهد داشت.
حسینی در پایان گفت : با توجه به این وضعیت ملزم به واردات بیشتر گندم از استان‌های همجوار خواهیم بود.