#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه خسارت عملکرد ضعیف مدیر از ترک فعل بیشتر است گفت: یکی از موضوعاتی که استان را رنج می‌دهد، عملکرد ضعیف برخی مدیران است که باید این رویه تغییر کند.

جواد قناعت در دیدار مدیرکل و معاونان دیوان محاسبات استان، ترک فعل و عملکرد ضعیف را ۲ موضوع آسیب‌زا عنوان کرد و افزود: ترک فعل همیشه به معنای نگرفتن جواب مثبت نیست و گاهی ممکن است به‌رغم همه تلاش‌ها و پیگیری‌ها، موفقیتی در کار حاصل نشود و مهم این است که تلاش واقعی از ناحیه مدیر صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: ما باید ضمن حفظ استقلال حوزه‌ها، با هم‌افزایی در راستای تعالی و پیشرفت استان گام برداریم.

استاندار خراسان جنوبی گفت: سطح مطالبات را باید بالا ببریم و برای رسیدن به نتیجه مطلوب از این مطالبات موج ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات را در کنار دستگاه‌ها و همکار خود می‌دانیم ادامه داد: ما هیچ وقت دیوان محاسبات را روبه‌رو و در مقابل دستگاه‌ها نمی‌بینیم بلکه از ظرفیت این مجموعه در راستای تعالی استان بهره می‌بریم.

قناعت با اشاره به حوزه وظایف و اختیارات دیوان محاسبات، بهترین سیاست دیوان را مشاوره قبل از تخلف عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این رویکرد در استان وجود دارد و انتظار ما نیز این است که در ادامه راه، مشورت‌های لازم به‌جا ارایه شوند و چنانچه دستگاهی در آستانه تخلف یا مشکلی است با ورود به‌موقع از بروز آن ممانعت شود.

وی تصریح کرد: از ورود دیوان محاسبات به موضوع جلوگیری از بروز تخلف در دستگاه‌ها حمایت می‌کنیم و در انجام این وظیفه مهم همراه خواهیم بود.

استاندار خراسان جنوبی شناسایی گلوگاه‌های آسیب‌زا را حائز اهمیت خواند و گفت: این گلوگاه‌ها باید احصا شوند و در راستای مهار تخلفات، در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرند.

وی افزود: بروز تخلف ناشی از نبود اشراف به قوانین است لذا باید همه مدیران در دستگاه‌ها به‌ویژه در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قبل از شروع به‌کار بر قوانین و ضوابط مسلط شوند.

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی نیز در این نشست ضمن تشریح اقدامات این حوزه از سیاست‌های دیوان محاسبات و رویکردهای این مجموعه در راستای جلوگیری از بروز تخلف در دستگاه‌ها گفت.