مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه ذی‌حسابان مسئول صیانت از اعتبارات دولت هستند، گفت: خرید از تولیدات استان مورد توجه مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

مرتضی ذاکریان، امروز یکشنبه ۱۶ آبان در جلسه هم اندیشی شهرداران استان اظهار کرد: طی دو هفته گذشته جلسه‌ای را با ذی‌حسابان شهرداری‌ها برگزار کردیم.

به گزارش ایسنا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: در این جلسه مسائل مربوط به ذی حسابانی که در شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ذی‌حسابان امین و دلسوز دستگاه‌های اجرایی هستند، ادامه داد: با حضور ذی‌حساب در دستگاه اجرایی می‌توانیم از انحراف بیت‌المال جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه جلوگیری از انحراف قوانین و مقررات در ابتدای راه امری بسیار مهم و اثر گذار در حفظ بیت‌المال است، گفت: نظر کارشناسانه ذی‌حسابان در پرداخت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ذاکریان با اذعان به اینکه دیدگاه ما نسبت به ذی‌حسابان شهرداری‌ها و ذی‌حسابان وزارت اقتصاد و دارایی یکسان است، ادامه داد: کاملاً بر این موضوع اشراف داریم که به دلیل کمتر بودن استقلال کاری و کمبود نیروی انسانی در شهرداری‌ها، مشکلات ذی‌حسابان شهرداری‌ها از ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی بیشتر است.

وی با بیان اینکه در بحث پاسخگویی به مراجع نظارتی هیچ تفاوتی بین ذی‌حسابان دارایی و شهرداری‌ها وجود ندارد، عنوان کرد: اگر چه در قانون به چند جمله در خصوص فعالیت ذی‌حسابان بسنده شده اما در گذر سال بر این موارد اضافه شده و بر مسئولیت ذی‌حسابان افزوده شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ذی‌حسابان ناظران عالی مالی دولت هستند، گفت: ذی‌حسابان می‌توانند بهترین مشاوران مدیران دستگاه‌های اجرایی باشند.

وی با بیان اینکه چهار مرحله نظارتی شامل نظارت‌های قبل از خرج، حین خرج، بعد از خرج و نظارت‌های ضمنی را داریم، بیان داشت: نظارت قبل و حین خرج از مهم‌ترین بخش‌های نظارتی است که توسط ذی‌حسابان انجام می‌شود و اگر ذی‌حسابان نیاز به معاضدت حقوقی و قضائی داشته باشند ما در اقتصاد و دارایی استان این همکاری را خواهیم داشت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه ذی‌حسابان و مدیران دستگاه اجرایی لازم است که خریدهای دستگاه‌ها از بازار داخل و تولیدات ایرانی را مورد توجه قرار دهند، تصریح کرد: استاندار خراسان جنوبی همواره به استفاده از ظرفیت خریدهای داخل استان و گردش نقدینگی فعالیت‌های اقتصادی در داخل استان تأکید کرده‌اند که باید مورد توجه مدیران و شهرداران قرار گیرد؛ در فرایند مناقصات نیز باید تابعی از قیمت، کیفیت و زمان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به سامانه‌های متعدد مالی و اداری که دستگاه‌های اجرایی با آن رو به رو هستند، گفت: این موضوع یکی از آسیب‌های دستگاه‌های اجرایی است و نیاز است یک پنجره واحد داشته باشیم؛ طبق تکلیف قانونی حسابرسی از شهرداری‌ها در دستور کار قرار گرفته که بیشتر جنبه پیشگیری دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور