#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی گفت: از آغاز طرح خرید گندم (اردیبهشت) تاکنون هشت هزار و ۱۴۰ تن محصول مازاد بر مصرف کشاورزان خراسان جنوبی خریداری و ذخیره‌سازی شده است.

مجید اسداللهیافزود: ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان استان در مجموع ۹۳۶ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال است که بخش زیادی از مطالبه گندم‌کاران پرداخت شده و میزان باقی‌مانده نیز در حال پرداخت است.

وی بیان کرد: با آغاز فصل خرید تضمینی گندم ۱۷ مرکز خرید برای تحویل گندم کشاورزان در سطح شهرستان‌ها فعال شده است و در حال دریافت محصول به قیمت تضمینی هستند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی اظهار داشت: تاکنون ۲ هزار و ۱۲ محموله گندم از هزار و ۲۰۸ کشاورز استان در ۱۷ مرکز خرید تضمینی تحویل گرفته شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: محصول گندم خریداری شده از کشاورزان خراسان جنوبی برای مصرف داخل استان ذخیره‌سازی می‌شود و بخشی در اختیار کارخانه‌های آرد قرار می‌گیرد.