۹۲کیلوگرم تریاک و سایر موادمخدر در بازرسی از یک کامیونت خاور حامل بار خرما در طبس کشف شد.

 جانشین انتظامی شهرستان طبس گفت: ماموران ایست و بازرسی دیهوکخرماهای تریاکی به مقصد نرسید شهرستان طبس هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک کامیونت خاور حامل بار خرما که در حال حرکت بود مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ عباسی افزود: ماموران در بازرسی تکمیلی از کامیونت خاور، ۹۲کیلوگرم تریاک و سایر موادمخدر که به طرز ماهرانه‌ای داخل بار خرما جاساز شده بود کشف کردند.
وی گفت:در این رابطه خودرو توقیف و متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ عباسی با بیان اینکه مبارزه با پدیده شوم موادمخدر با جدیت از سوی پلیس دنبال می‌شود؛ از شهروندان درخواست کرد، در صورت مشاهده و برخورد با فروشندگان موادمخدر و هر گونه بی نظمی و اخ