دکتر مونسان وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی در دومین روز از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه گردشگری و سی و سومین نمایشگاه صنایع دستی تهران از پاویون خراسان جنوبی بازدید کردند . طی این بازدید ایشان خراسان جنوبی را یکی از ظرفیتهای کمتر شناخته شده کشور دانستند که با داشتن قابلیتهای منحصر به فرد می تواند مقصد سفر متفاوتی برای گردشگران باشد .