این روزها خراسان جنوبی با وجود استانداری جهادی و عملگرا، طعم توسعه را می‌چشد. آنهم توسعه‌ای که اگر چه نماینده عالی دولت در راه آن کوشا و شکیباست، اما عده‌ای از مدیران این استان، به جای سرمشق قرار دادن وی، چنان در لابی‌ و لابی‌گری غرق شده‌‌اند که کوچکترین قراردادها، کمترین امتیازات و داشته‌های خود را بین یاران خود توزیع می‌کنند تا در محافل مختلف بر دولت و خدمات آن بتازند و تا می‌توانند خرده بگیرند و حاشیه‌سازی کنند. انهم با پول خود دولت بر علیه دولت. چه می‌توان نام نهاد این چنین مدیرانی که به عنوان مدیر دولت اما در تضاد با آن فعالیت می‌کنند. گل آفتاب‌گردان که به هر طرفی که آفتاب بتابد می‌روند؟ کسانی که هر جا که آش است، آنها فراشند؟ یا مدیران هزار رنگ که هر زمان رنگی به خود می‌گیرند؟ شاید هم بوقلمون‌صفت بهترین نام برای آنها باشد.

به کرات دیده می‌شود این مدیران که در حال گذر از دولت، اخلاقیات و مردم هستند، همیشه در کار مردم سنگ‌اندازی می‌کنند و عوام هم که آنها را مدیران دولتی می‌دانند، اقدام آنها را از چشم دولت‌مردان می‌بینند و به دولت بدبین می‌شوند. شاید قابل باور نباشد که این افراد چگونه به مردم و اعتماد آنها ضربه می‌زنند. اما باید وجهه این دسته مدیران را برای مردم آشکار ساخت تا آنها هم بدانند این افراد کسانی هستند که برای منافع خود دست به هر کاری می‌زنند و چه بسا در بسیاری موارد اخلاقیات را بر زیر پا می‌نهند. نکته جالب آنجاست که آنها سر خود را  مانند کبک در برف کرده‌اند و می‌پندارند مردم آنها را نمی‌بینند.

بهتر است اگر دولت این فرصت را در اختیار آنها گذاشته که در منصب خود به مردم خدمت کنند، قدر این فرصت و عافیت را بدانند و انجام وظیفه نمایند، در غیر این صورت، کاش برای یک بار هم که شده است،  این استان از لوث این قبیل مدیران، معاونین و همه کارگزاران بر این مدار پاک شود، چه بسا که نه برای مردم که تنها برای منافع خود مدیریت و برای رسیدن به اهداف خود، کارگزاری می‌کنند و لاغیر. شاید این‌گونه امید داشت تا چرخ توسعه و امیدی که معتمدیان، استاندار جهادی استان به حرکت درآورده است دردهای از این استان را حل و فصل کند.