#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به احتمال آلودگی برخی از شهرستان ها استان به سویه هندی ویروس کرونا، از ورد استان خصوصا شهرستان های جنوبی و شرقی استان به موج پنجم کرونا خبر داد.