خراسان جنوبی آذر امسال میزبان برگزاری چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی است

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگریخراسان جنوبی میزبان نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان گفت: نمایشگاه سراسری صنایع دستی ۱۱ تا ۱۵ آذر با شرکت ۳۱ استان در بیرجند برگزار می شود.

عباس زاده افزود: ۱۵۰ غرفه برای برپایی این نمایشگاه پیش بینی شده است.

وی گفت: از خراسان جنوبی تمام رشته های بومی حضور خواهند داشت.