خراسان جنوبی رتبه سوم نرخ رشد جمعیت در کشور را دارد و از میانگین کشوری بالاتر است.

، مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت در خراسان

رشد جمعیت در خراسان جنوبی چند پله بالاتر از نرخ کشوری جنوبی ۱.۲ است، گفت: این نرخ در کشور ۰.۷ بوده و خراسان جنوبی رتبه سوم نرخ رشد جمعیت در کشور را دارد.

مهرآور افزود: جمعیت فعلی استان ۸۲۷ هزار نفر است و نرخ ازدواج در استان و کشور به ترتیب ۸ و ۳ دهم درصد و ۶ و ۹ دهم و همچنین نرخ طلاق نیز در استان و کشور به ترتیب ۱ و ۸ دهم درصد و ۲ و ۵ دهم درصد است.
وی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ۹ هزار و ۷۹۹ واقعه تولد در استان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ و ۶ دهم درصد کاهش داشته است.
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی افزود: به ازای هر تولد ۱۰۰ دختر ۱۰۴ تولد پسر ثبت شده است.
مهرآور با بیان اینکه رتبه دوم نرخ موالید را پس از استان سیستان و بلوچستان داریم، افزود: بیشترین سهم فرزندان سوم و چهارم مربوط به مادران ۳۰ تا ۳۴ ساله و بیشترین سهم فرزندان پنجم و بیشتر مربوط به مادران ۳۵ تا ۳۹ ساله است.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی رتبه هفتم از نظر ثبت ازدواج و رتبه ۲۷ ثبت طلاق را در کشور دارد، افزود: در هشت ماهه امسال، بیشترین فراوانی ولادت متعلق به مادران ۲۸ ساله و پدران ۳۳ ساله بوده و ۹۰ درصد از فرزندان اول از مادران ۱۸ تا ۳۵ ساله متولد شده‌اند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور