#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: دیروز برای اولین بار در 

رکورد جدید خراسان جنوبی در واکسیناسیون روزانهاستان ۱۴ هزارو ۸۵۴ دز واکسن کرونا تلقیح شد.

 

شریف زاده افزود: از ابتدای اجرای واکسیناسیون تاکنون ۵۴۰ هزار و ۲۴۸ دز واکسن در استان تلقیح شده که ۳۵۸هزار و ۷۹۰ دز نوبت اول و ۱۸۱هزار و ۴۵۸ دز نوبت دوم بوده است.