مدیرکل امور اقتصادی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه روند صدور مجوزهای الکترونیکی در استان شتاب گرفته است، گفت: استان در رتبه چهارم کشور در زمینه تبدیل مجوزهای قدیمی به الکترونیکی است.

 مرتضی ذاکریان اظهار کرد: تمام فعالان اقتصادی که دارای مجوز کسب و کار هستند تا پایان سال فرصت دریافت شناسه یکتا دارند.

وی با بیان اینکه برای دریافت شناسه یکتا تنها کد پستی، شناسه صنفی، شماره تلفن همراه و کد ملی مورد نیاز است، بیان کرد: خراسان جنوبی در تبدیل مجوزهای کسب و کار قدیمی به الکترونیکی رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای راه اندازی درگاه ملی مجوزها (شهریور ماه ۱۴۰۱) تاکنون در استان ۳۰ هزار و ۱۲۸ درخواست صدور مجوز داشته ایم، عنوان کرد: از این تعداد ۱۷ هزار و ۵۸۹ درخواست تائید شده است.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: تا کنون ۱۶ هزار و ۵۱۸ مجوز الکترونیکی در استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۵۹۴ مجوز در مهلت قانونی صادر شده است، بیان داشت: میانگین مدت زمان صدور مجوز از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۷ روز کاری در حال حاضر کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های بیرجند، قاین و خوسف به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی هستند، عنوان کرد: متأسفانه در برخی شهرستان‌های استان تا کنون هیچ اقدامی از سوی کسبه و اصناف صورت نگرفته که باید مسئولان شهرستانی و اصناف در این زمینه ورود جدی داشته باشند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور