رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: با توجه به خودکفایی در تولید ماسک و تولید مازاد بر نیاز استان، انتظار است تمامی ماسک مورد نیاز و مصرفی خراسان جنوبی از این واحدها تهیه و تامین شود.

عباس جرجانی روز شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ویژه بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی ماسک خراسان ‌جنوبی افزود: با این اقدام ضمن استفاده از ظرفیت تولیدی داخل استان و حمایت از سرمایه‌گذاران در این بخش، تولید ماسک تداوم می‌یابد و اشتغال ایجاد شده در این واحدها تثبیت می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر پنج واحد تولیدی صنعتی در استان خراسان جنوبی، ماسک تولید می‌کنند و توان تولید روزانه واحدهای صنعتی استان بیش از ۳۰۰ هزار ماسک است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: از این تعداد ۲ واحد کد بهداشتی اخذ کرده و یک واحد هم در حال طی کردن مراحل اخذ کد بهداشتی است و تولید ماسک در این واحدها با بالاترین کیفیت صورت می‌گیرد.

در این نشست مقرر شد میزان ماسک مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین داروخانه‌ها، از واحدهای تولیدی داخل استان تامین شود.

همچنین بازرسی و نظارت‌های مشترک با محوریت شبکه بهداشت و درمان برای جلوگیری از عرضه ماسک‌های فاقد استاندارد و کیفیت در سطح بازار عرضه تشدید شود.

مدیران چند واحد تولیدی ماسک استان نیز در این نشست که با حضور مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان جنوبی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی و چند نفر از اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد، به بیان مسائل و دیدگاه‌های خود پرداختند.