استان خراسان جنوبی با دارا بودن ۹۱۱ تعاونی فعال، بیشترین میزان رشد در تعداد تعاونی‌های کشور را به خود اختصاص داد.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی گفت: براساس اعلام مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقایسه آمارهای سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ نشان می‌دهد که بیشترین میزان رشد در تعداد تعاونی‌های کشور، مربوط به استان خراسان جنوبی بوده است.

محمدمهدی راستگو روز سه‌شنبه بیان کرد: رشد ۸.۵ درصدی تعداد تعاونی‌ها در خراسان جنوبی در سال ۹۸، افزایش ۱۵.۴ درصدی ایجاد اشتغال در بخش تعاون را در مدت مذکور به دنبال داشته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۹۱۱ تعاونی با ۷۰۷ هزار و ۹۷۲ عضو، سرمایه ۳۸۷ میلیارد و ۷۳۱ میلیون ریال و اشتغالزایی هشت هزار و ۶۴۴ فرصت شغلی در استان خراسان جنوبی فعال است.

از مجموع ۹۱۱ تعاونی فعال در استان، ۵۵۱ تعاونی معادل ۶۰ درصد در گرایش تولیدی، ۲۴۲ تعاونی معادل ۲۷ درصد گرایش خدماتی و ۱۱۸ تعاونی معادل ۱۳ درصد در گرایش توزیعی فعالیت می‌کنند.

همچنین خراسان جنوبی سال گذشته در فصول پاییز و زمستان به طور متوالی کمترین نرخ بیکاری را در کشور به خود اختصاص داد و امسال از سوی وزارت کشور استان برتر در رفع موانع تولید معرفی شد.