دکتر رسول حسام معاون هماهنگی پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور با همراهی جمعی از مدیران کل این سازمان از بیمارستان صحرایی برپا شده در دانشگاه بازدید کرد.

رئیس دانشگاه در این بازدید ضمن تشکر از دست اندرکاران برپایی این بیمارستان صحرایی در دانشگاه، هدف از راه اندازی بیمارستان را حفظ و ارتقا توان آن در مواجه با بحران ها و حوادث عنوان کرد.

دکتر سید محمد موسوی میرزائی با اشاره  به گستردگی جغرافیایی و تراکم جمعیت در خراسان جنوبی و مرزی بودن استان، بر ضرورت خدمات رسانی مطلوب در زمان بحران تاکید کرد و خواهان امکانات و تجهیزات مجهز از جمله آزمایشگاه سیار، آمبولانس های کمک دار و… شد.

دکتر حسام معاون سازمان مدیریت بحران کشور، نیز با قدردانی از ریاست دانشگاه و دغدغه های دانشگاه های علوم پزشکی بیرجند برای حل مشکلات و چالش های مرتبط با امر بحران، اعلام کرد که برای رفع مهمترین اولویت های دانشگاه، هماهنگی های لازم با وزارت بهداشت به عمل خواهد آمد.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی نیز با اشاره به بازدید مسئولین سازمان مدیریت بحران کشور از استان خراسان جنوبی گفت: در این بازدید ها، علاوه بر ارزیابی توانمندی های استان ها در بحث مدیریت بحران، تبادل نظر در خصوص برنامه های عملیاتی سازمان مدیریت بحران و اجرای آن در استان ها انجام و احصاء برخی از مشکلات و اولویت هایی که برای مقابله در بحران ها نیاز است، صورت می گیرد.
مهندس محمدعلی آخوندی با اظهار اینکه استان خراسان جنوبی به حداقل دو بیمارستان صحرایی دیگر در مقابله با بحران ها و همچنین استفاده در برخی مناطق مرزی نیاز دارد. افزود: برای افزایش توان آمادگی استان ها، تامین یکسری تجهیزات بیمارستان صحرایی، اتوبوس آمبولانس ها و تجهیزات پرتابل ضرورت دارد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور