احمد کاشانی ، مدیر انجمن گردشگری پایدار استان ، درجریان بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران در گفتگو با ستاد خبری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری گفت :
«خراسان جنوبی ، با داشتن ۵ اثر ثبت شده در میراث جهانی یونسکو و بیش از ۱۰۰۰ اثر ثبت شده در میراث ملی کشور ، جایگاه ویژه ای را در کمربنـــد گردشگری شـــرق کشور به خود اختصاص داده است. خراسان جنوبی ، شرق باشکوه ایران زمین است.»

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور