#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

موردی از سویه جدید ویروس کرونا (اومیکرون) در خراسان جنوبی مشاهده نشده است.

 دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در استان گفت: تاکنون ۲۸

فاقد سویه جدید ( امیکرون) در بیماران کروناییمورد مشکوک به اومیکرون در استان مورد آزمایش قرار گرفته که همه موارد منفی بوده است.

شریف زاده با بیان اینکه چند نمونه از شهرستان طبس هم برای انجام آزمایشهای مربوطه به تهران ارسال شد که اُمیکرون نبود افزود: تا کنون موردی از سویه جدید ویروس کرونا(اومیکرون) در استان مشاهده نشده است.