رییس سازمان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همزمان با برگزاری جلسه کمیته راهبری تنظیم بازار میوه شب عید استان اظهار کرد: در حوزه میوه تنظیم بازار شب عید موضوع تامین سیب و پرتقال مورد نیاز ایام پایانی سال تصمیم گیری نهایی انجام و تفاهم نامه لازم با بخش خصوصی منعقد شده است.

مهدی جعفری با اشاره به اینکه اولین استان در بحث تعیین مباشر و ذخیره سازی میوه شب عید هستیم، گفت: تاکنون سیب مورد نیاز ایام عید نوروز به استان حمل و ذخیره سازی گردیده است. وی به برون سپاری امور سازمان در امر تهیه میوه مورد نیاز استان اشاره کرد و افزود: با حمایت دولت از بخش خصوصی به دنبال تهیه محصول با کیفیت و با قیمت مناسب در استان هستیم. ایشان با اشاره به موضوع قرارداد تهیه پرتقال مورد نیاز استان گفت: در آینده نزدیک این محصول تولیدی به میزان مورد نیاز حمل و در سردخانه های استان ذخیره سازی می گردد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی  با بیان اینکه امسال به دنبال تقویت نقش سازمان جهاد کشاورزی در امر نظارت کیفی و توزیع عادلانه میوه هستیم، عنوان کرد: مردم نسبت به تامین میوه با کیفیت با قیمت مورد تایید کمیته راهبری تنظیم بازار میوه شب عید کشور اطمینان کامل داشته باشند.

وی  به توزیع میوه در فروشگاه ها و میوه فروشی های مورد تایید مدیریت تعاون روستای استان در ایام روزهای پایانی سال اشاره کرد و ادامه داد: مراکز توزیع میوه در موعد مقرر اعلام و با تابلوی مشخص اقدام به فروش میوه خواهند نمود.