معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته در سطح ملی، بیانگر این واقعیت است که خراسان‌ جنوبی در طرح‌های اشتغال روستایی و عشایری، کمترین میزان انحراف را بین استان‌های کشور داشته است.

مشیرالحق عابدی در پانزدهمین نشست کمیته نظارت بر طرح‌های اشتغال روستایی و عشایری افزود: این موفقیت در پی نظارت‌های مستمر فرمانداران به عنوان رؤسای کمیته‌ها در شهرستان‌ها و دقت نظر ویژه ناظران و بازرسان این طرح‌ها در سطح استان رقم خورده است.

وی تاکید کرد: کمترین میزان انحراف در عدم اجرای طرح، محقق نشدن بیمه افراد، پیشرفت فیزیکی مطلوب طرح‌ها و همچنین عدم مشمولیت ماده ۷ قانون خدمات کشوری از جمله مواردی است که در این ارزیابی‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون استاندار خراسان جنوبی به تشریح اقدامات انجام شده در زمینه اشتغال روستایی و عشایری پرداخت و گفت: تاکنون برای ۲ هزار و ۸۷۱ طرح، تسهیلات پرداخت شده است.

وی با تاکید بر اینکه این طرح‌ها در ۱۱ شهرستان استان اجرایی شده است خاطرنشان کرد: حجم تسهیلات پرداخت شده برای این تعداد طرح، ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است.

عابدی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های اشتغال روستایی و عشایری در استان خراسان جنوبی برای ۶ هزار و ۷۶۴ نفر شغل ایجاد شده است.

بنابر این گزارش شهرستان‌های بیرجند با ۴۰۱ مورد و درمیان با ۱۲۱ مورد، بیشترین و کمترین طرح‌های اشتغال روستایی و عشایری را در این استان به خود اختصاص داده‌اند.

برنامه اشتغال فراگیر ذیل قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» از سال ۱۳۹۶ در سراسر کشور اجرا و پرداخت تسهیلات به متقاضیان آغاز شد.