شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :

به استناد آیین نامه خرید خدمات مشاوره جهت انجام « خدمات مهندسی مطالعات (مرحله اول و دوم) طرح های تغذیه مصنوعی در سطح استان خراسان جنوبی » از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام به ارزیابی کیفی مشاوران ذیصلاح نماید. مشاوران متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده  شرح کامل آگهی فراخوان به سایت شرکت به نشانی skhrw.ir  قسمت مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۶۰۲۳۱۰
شناسه انتشار: ۶۲۲۱
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۷۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷