مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان جنوبی گفت: بیماران سوختگی از خدمات بیمه سلامت بهره مند می‌شوند.

علی اربابی با اعلام این خبر اظهار داشت: انواع پانسمان‌های سوختگی و پانسمان‌های نقره‌ای سوختگی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است و پوشش بیمه‌ای دارو‌های سوختگی بر اساس بسته‌ی خدمت مورد تعهد سازمان‌های بیمه گر پایه، محاسبه و پرداخت می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان جنوبی افزود: لباس‌های فشاری برای خدمات درمان سوختگی در تعهد سازمان بیمه سلامت ایران قرار ندارد.

وی با بیان اینکه هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخش‌های بستری در تخت سوختگی معادل ۱۲ درصد تعرفه اقامت (هتلینگ) است گفت: تمامی خدمات و هتلینگ بیماران سوختگی در بخش‌های بستری عادی، بخش سوختگی و بخش مراقبت ویژه سوختگی (BICU) با سهم ۹۰ درصد و در صندوق‌های دارای تخفیف با سهم سازمان ۹۵ درصد و ۱۰۰ درصد براساس ضوابط پرداخت می‌شود.

اربابی بیان کرد: نکته‌ی قابل توجه این است که ما به التفاوت هزینه دارو، تجهیزات و … در موارد سوختگی شدید با تایید کمیته استانی بیماران خاص و صعب العلاج از طریق هزینه خارج از ضوابط صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج، قابل پرداخت است.

وی با بیان اینکه افراد برای بهره مندی از خدمات درمانی به صورت بیمه‌ای باید دارای بیمه پایه درمان باشند، یادآور شد: هم استانی‌ها با شماره گیری کد دستوری #۱۶۶۶* از طریق شماره همراه خود می‌توانند از نوع بیمه پایه درمان و اعتبار آن مطلع شوند و افرادی که فاقد پوشش بیمه درمان پایه باشند، می‌توانند به صورت غیر حضوری با ورود به سامانه “شهروندی سازمان بیمه سلامت ایران” و یا مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد برای بیمه شدن خود اقدام کنند.ر

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور