#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

خبر و هنر اولین سالگرد شهادت مدافع سلامت شهید دکتر سید مرتضی وجدان را گرامی می دارد