🔹استاندار خراسان جنوبی بر حوزه گسترده نفوذ هنر تأکید کرد.
ملانوری با تأکید بر این موضوع در دیدار رئیس حوزه هنری استان خاطر نشان کرد: هنر، مهمترین ابزار برای فرهنگ سازی است.
🔹وی ضمن تشکر از اقدامات حوزه هنری استان در زمینه تولیدات هنری و فرهنگی، گفت:خراسان جنوبی، ظرفیت های بسیار زیادی برای رشد و پیشرفت و توسعه دارد اما یکی از مشکلات عمده ما در این زمینه، عدم معرفی درست این پتانسیل هاست.
🔹استاندار متذکر شد: زمانی منطقه رو به رشد است و مردم در کارهای توسعه ای مشارکت بهتری دارند که فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.
🔹ملانوری تصریح نمود: با ابزار هنر و با استفاده از ظرفیت حوزه های فرهنگی و هنری می توان این فرهنگ سازی را انجام داد.
🔹وی متذکر شد: هنر می تواند مثل اکسیژن در دسترس هر فرد، ایل و طایفه ای قرار داشته باشد و به همه حوزه ها نفوذ پیدا کند.
🔹استاندار با تأکید بر این که به شدت به توسعه فرهنگی و هنری اعتقاد دارم، گفت: اگر می خواهیم برخی معضلات را حل کنیم و در مسیر توسعه گام برداریم، باید همه کارها پیوست فرهنگی داشته باشند.
🔹ملانوری متذکر شد: برای رسیدن به هر هدف مطلوبی، باید از دروازه های فرهنگ و هنر عبور کنیم.
🔹وی افزود: با استفاده از ظرفیت هنر می توان موانع را زدود، راه را روشن کرد و مسیر را متناسب با ذائقه مردم تلطیف نمود.
🔹استاندار با تأکید بر اهمیت موضوع، تصریح نمود: انتظار ما این است که با توجه به ضرورت هایی که وجود دارد، تولیدات جامعه فرهنگی و هنری در این مسیر قرار گیرند.
🔹ملانوری با اشاره به راه اندازی ستاد توسعه خاوران و اهدافی که در راستای خروج استان از محرومیت دنبال می کند، گفت: قاعدتاً دستگاه های فرهنگی در تحقق اهداف و برنامه‌های ستاد خیلی مؤثر هستند.

🔹شایان ذکر است: کریمیان رئیس حوزه هنری استان نیز در این نشست، توضیحات جامعی درخصوص تولیدات فرهنگی و هنری حوزه هنری خراسان جنوبی ارائه نمود و نمونه هایی از دانشنامه فرهنگی و کتاب های به چاپ رسیده در زمینه معرفی آداب، محصولات و ظرفیت های استان را نیز معرفی کرد.