باج افزار یک نوعی از بد افزارها است که به مجرمان این امکان را می‌دهد تا بتوانند از طریق یک کنترل از راه دور، کامپیوتر قربانی را قفل کنند به طوری که کاربر نتواند از سیستم خود استفاده کند. و برای باز کردن قفل از کاربران درخواست پول می کنند.