#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

طالبی بر حمایت همه جانبه دولت سیزدهم از فعالیتهای تولیدی و اشتغال آفرینی تأکید کرد

سید محمد رضا طالبی امروز در نشست صمیمی با اعضای هیئت مدیره کارخانه سیمان باقران شهرستان، گفت: در شرایطی که ایران اسلامی آماج انواع تحریم ها، دشمنی ها و توطئه ها در حوزه های مختلف توسط کشورهای غربی و شرقی و به خصوص شیطان بزرگ آمریکا قرار دارد و این کشورهای سلطه گر نقشه های شومی برای ضربه وارد کردن به اقتصاد و معیشت ملت قهرمان ایران کشیده اند احداث و راه اندازی مراکز و واحدهای صنعتی و اقتصادی نظیر کارخانه سیمان باقران می تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور و معیشت مردم منطقه بنماید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تأکید کرد: مسئولین وظیفه دارند با نهایت توان و تلاش در زمینه کاهش و رفع مشکلات پیش روی تولید، عرضه و فروش محصولات این گونه واحدهای تولیدی و صنعتی گام های موثری بردارند.

وی ادامه افزود: درخواست ها و مشکلات مطرح شده توسط اعضای هیئت مدیره کارخانه سیمان باقران در جهت پایداری شرایط مطلوب کنونی و افزایش ظرفیت و توان تولید این کارخانه توسط استاندار و مجموعه مدیران استانی پیگیری شده و همچنان نیز تلاش ها برای رسیدن به وضعیت فعالیت بهتر این کارخانه و سایر واحدهای صنعتی و تولیدی استان ادامه خواهد داشت

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور